Folkwang Hochschule der Künste, Essen Folkwang Hochschule der Künste, Essen Folkwang Hochschule der Künste, Essen Folkwang Hochschule der Künste, Essen Folkwang Hochschule der Künste, Essen Folkwang Hochschule der Künste, Essen
Arbeiten von Felix Ewers, Peter Mikolas, Anke Willsch, Simon Deeg, Johanna Schmeer, Judith Bungert und Johanna Hack.